Regulamin Parku


Ważne jest, aby podczas zabawy i przebywania na terenie Parku pamiętać o zachowaniu zgodnym z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Oznacza to przede wszystkim nienarażanie zdrowia własnego i innych osób oraz uprzejme zachowanie w stosunku do pozostałych gości.

 Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego prosimy o zapoznanie się z zasadami zawartymi w naszych regulaminach i przestrzeganie ich.

Wejście na teren Parku jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

REGULAMIN DINOPARKU

 1. Wejście do Parku możliwe jest jedynie przez specjalnie wyznaczone wejścia, po zakupie biletu wstępu. Bilet przeznaczony jest dla jednej osoby do jednorazowego wstępu na teren Parku. Bilety należy zachować do kontroli. Wszystkie uprawnienia nabyte wraz z kupnem biletu wygasają w momencie opuszczenia terenu Parku. Opaski wydawane przy zakupie biletów muszą być zapięte na ręce. Opaski niezałożone, zerwane lub uszkodzone nie będą honorowane.
 2. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Parku wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 3. Psy mogą być wprowadzane na teren parku wyłącznie na smyczy i w kagańcu (zwolnione z kagańca są psy małe do 10 kg). Psy można również pozostawić w bezpłatnych kojcach przed wejściem do Parku. Opiekunowie psów są zobowiązani do usunięcia nieczystości pozostawionych przez zwierzęta. Psy mogą poruszać się i przebywać tylko na ścieżce edukacyjnej i na placu głównym. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów na teren sklepu, Kina 6D, placów zabaw, piaskownic, urządzeń i terenu parku rozrywki oraz poza ścieżkę edukacyjną. Psy nie mogą zakłócać spokoju i bezpiecznej zabawy innych odwiedzających.
 4. Dostępność atrakcji na terenie parku jest uzależniona od warunków atmosferycznych. Park nie ma wpływu na pogodę, a niesprzyjające warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, burza, wichura) nie mogą stanowić podstawy do reklamacji i zwrotu kosztów biletu.
 5. Park nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w działaniu poszczególnych atrakcji spowodowane: przeglądami technicznymi okresowymi i doraźnymi, awariami sprzętu, niezawinionymi przez siebie przerwami w dostawie prądu, wody lub innych mediów.
 6. W weekendy i pogodne dni należy liczyć się z dużą frekwencją w Parku, a co za tym idzie również z dłuższym czasem oczekiwania na dostęp do poszczególnych urządzeń i atrakcji. Informujemy, że Park nie będzie rozpatrywał reklamacji i skarg związanych z tłokiem, kolejkami i długim czasem oczekiwania na dostęp do atrakcji.
 7. Zasady korzystania z atrakcji określają regulaminy i informacje umieszczone przy poszczególnych urządzeniach.
 8. Park należy zwiedzać zgodnie z wyznaczonym kierunkiem po specjalnie przygotowanych ścieżkach. Zabrania się wychodzenia poza wyznaczone ścieżki, wchodzenia na barierki, balustrady, nasypy, skały itp.
 9. Osoby przebywające na terenie Parku mają obowiązek stosowania się do zaleceń kierownictwa i obsługi, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu.
 10. Park oddaje do dyspozycji swoich gości bezpłatny, niestrzeżony parking, który znajduje się 250 metrów od bramy głównej, przy ul. Muzealnej, blisko Dworca PKP Szklarska Poręba Średnia.
 11. Zabrania się wykorzystywania zdjęć i filmów wykonanych na terenie Parku w celach marketingowych i komercyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody kierownictwa obiektu.
 12. Na terenie Parku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów – wyjątkiem są miejsca do tego przeznaczone.
 13. Na obszarze całego Parku należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
 14. Zabrania się wnoszenia na teren Parku broni i innych niebezpiecznych przedmiotów.
 15. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest wprowadzanie na teren Parku rowerów, hulajnóg, skuterów, deskorolek, itp.
 16. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji lub przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody kierownictwa Parku.
 17. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie parku narkotyków, własnego alkoholu i innych środków odurzających. Osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, obsługa może zabronić wstępu do Parku lub mogą one zostać usunięte z jego terenu.
 18. W Parku i na terenie przyległym znajduje się system monitoringu. Osoby korzystające z atrakcji Parku mają tego świadomość i wyrażają zgodę na monitoring.
 19. W przypadku odnalezienia rzeczy zagubionych lub pozostawionych w Parku można je odebrać w biurze lub mogą one zostać odesłane na koszt odbiorcy w terminie do 21 dni od momentu ich znalezienia. Po upływie tego terminu rzeczy zostaną przekazane organizacjom charytatywnym.
 20. Na obszarze Parku obowiązuje zakaz zaśmiecania terenu, niszczenia roślinności oraz niszczenia i uszkadzania urządzeń, budynków i budowli.
 21. Osoby przebywające na terenie Parku ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia powstałe z ich winy. Apelujemy do rodziców i opiekunów o staranne wypełnianie spoczywającego na nich obowiązku nadzoru. Park nie przejmuje odpowiedzialności w tym zakresie.
 22. Osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu zostaną usunięte z terenu Parku bez prawa do rekompensaty.

PARK DINOZAURÓW SZKLARSKA PORĘBA SP. Z O.O.

Życzymy Państwu spokojnego i miłego dnia oraz beztroskiej zabawy.