Park linowy


Atrakcja czynna w zależności od warunków atmosferycznych.

„MAŁPI GAJ” – park linowy o długości ok. 100 m. Na trasie parku znajduje się 14 platform z domkami zamontowanymi na drzewach a pomiędzy nimi są rozpięte na stalowych linach różne przeszkody otoczone siatkami asekuracyjnymi. Domki oraz przeszkody umieszczone są na wysokości od 0,7 do 3-ch metrów nad ziemią. Całkowite bezpieczeństwo dzieci zapewniają siatki ochraniające przeszkody umożliwiają poruszanie się dzieci bez krępującego ruchy sprzętu alpinistycznego i bez obawy o upadek dziecka z wysokości.

Małpi Gaj zapewnia niezapomniane wrażenia, rozwija poczucie równowagi i pewność siebie oraz wzmacnia koordynację ruchów u dzieci.